Siyaset, Kadın ve İrtica – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 17, 2018

Afganistan deneyimi , “İslamcı ideoloji iktidar olduğunda kadınlara hangi özgürlükleri tanıyacak? Sorusuna çok çarpıcı bir yanıttır. Çünkü Kabil, Şeriatçı Taliban rejimi ile birlikte Afgan kadınlar için “Dünyanın en büyük kadınlar hapishanesi olmuştur ve bu işlevi devam etmektedir.

Siyaset,İslamda İdare – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 4, 2018

İki türlü siyaset vardır. 1- Zulüm ve işkenceye dayalı siyaset 2- Adaleti emreden, insanı yaşatan ve ayakta tutan siyaset Adaletle yürütülen siyaset tarzında en iyi vazifeyi yapmak için çok önemli tedbirler almak gerekir. Zulüme dayanan siyasete karşı, hakkı tavsiye etmek ve uygulamak siyasetçinin ve idarecinin işidir. Bu eserde siyaset nedir? Nasıl yapılmalıdır? Liderde aranan vasıflar nelerdir? İdarecilerle idare edilenler arasındaki münasebetler nasıl olmalıdır? Devletin temelini teşkil eden esaslar nelerdir? Devlet başkanında aranan vasıflar nelerdir? Güçlü devlet nasıl olunur? Güçlü devletin fonksiyonu nelerdir? Vs… gibi soruların cevaplarını bulacaksınız.

Çağdaş Türkiye’de İslam: (Din, Siyaset, Edebiyat ve Laik Devlet) – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 21, 2017

İşte ÇAĞDAŞ TÜRKİYE’DE İSLAM: Din, Siyaset, Edebiyat ve Laik devlet sorunana bilimsel bir gözlükte ve şimdiye dek bakılmayan bir açıdan bakmakta. Laisizme ve Cumhuriyete düşman olan İslami hereketin kendini yeniden üretiş sürecine ışık tutmaktadır. Yapıtda İslami İdeolojinin Türkiye’ye ve Cumhuriyetin geleceğine bakışı kuramsal çalışmaların yanısıra somut araştırmalarla sergilenmektedir.

İktisat, Siyaset, Devlet ve Türkiye – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 12, 2017

“Çalışma şimdiki durumuyla bir deneme niteliği taşımaktadır. Konu siyaset bilimi açısından incelenmektedir: Tüm birincil kaynakların değerlendirilmesi ve eleştirilmesi gibi bir amacı olmamıştır. Hatta, tüm ikincil kaynakların eleştirel bir çerçevede tartışılması da çalışmanın amaçları dışında tutulmuştur. Bu aşamada temel amaç, nedenleri açıklanarak, hangi kaynaklara dayanıldığı da belirtilerek, okuyucuya, ele alınan konuya ilişkin olarak, yazarın görüşlerini ve yorumlarını aktarmak olmuştur. Böylelikle, çalışma Türkiye siyaset süreci ya da Türkiye siyasal yaşamı konusuna olanaklı olduğu ölçüde somut verilere ve bilgilere dayanan, kuramsal nitelikte genel bir giriş denemesi olarak da düşünülebilir.”