Acı Çekmiş Yüzünde – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 11, 2017

Resim onun için “aşk”tı, “sevgili”ydi, sevginin yerini tutmuştu. Ama bir de insana yönelik o büyük acı vardı yüreğinde taşıdığı. Bir gün onu peşinden sürükleyip götürecek kadar kuşatıcı acıma dalgaları. Çizgiler elinden kayıp gidiyor, tuvalde bir yüz. Gülmeyi unutmuş bir yüz, acı çekmiş bir yüze dönüşerek, acı dalgalarıyla canlanıveriyordu. El-Greco’nun insanlarına, acının olgunlaştırdığı, saydamlaştırıp melekuti bir ifade kazandırdığı insanlarına benzer yüzler, düşlerin hapsedildiği dalgalarda, duyarlılığını paylaşacaklardı.Son olarak soyut, iç mücadelelerini tasvir eden kırık çizgilerle donattığı birkaç kara kalem resim yapmıştı. Taif bağlarında gönüllere süzülen bir ışık huzmesiydi Hz. Muhammed. Simasında tasavvur ettiği hüzünlü göçebe gülüşü ışık huzmesine dağılmıştı. Ayakları çalı dikenleriyle kanamıştı. Delilikle, sihirbazlıkla suçlanıyordu. Sadık eşi Hatice’yi ve hamisi amcası Ebu Talib’I yitirmişti. Haticesiz Nebi, Taif’te çocuklar ve serserilerce taşlanıyordu. Mübarek ayaklarından kanlar akıyordu. Sığındığı bağda bir asma kütüğünün gölgesindeki yakarışını renklerle resmetmeye çalışmıştı. “Sen acıyanların en merhametlisisin. Sen zayıfların, ezilmişlerin Rabbisin. Sen, benim Rabbimsin.”

Yalan Roman – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 11, 2017

Bu kitap, ‘Okur’ olmak sorgulanarak okunabilir. Yazar, ince ince aklinizi karıştıracak derin bir aşk öyküsü kurgulamış: Derin, masmavi bir deniz, aşk, kuyruklu bir denizkızı; okur, batan bir denizaltıdır… Yazar ise, ‘okur’ mitosunun peşindeki örnek yazar!

Derebeyi Efendim – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 11, 2017

Pakistan`in tanınmış politikacılarından biriyle evli olan Tehmina`nin özel yasamı tam bir cehennemdir. 14 yıllık evliliği suresince kocasından sürekli dayak yiyen, aldatılan, tehdit edilen, hatta ırzına bile geçilen Tehmina, sonunda isyan eder… Derebeyi değerler sistemini eleştiren bu kitap, Pakistan`in yakın tarihine de ışık tutuyor.

Lütfi Fikri Bey’in Günlüğü – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 11, 2017

Türk siyasal hayatının en önemli isimlerinden biridir. İkinci Meşrutiyet döneminde Meclis-ı Mebusan’da yaptığı konuşmaları ve çıkardığı gazetelerdeki makaleleriyle İttihat ve Terakki’nin baskıcı rejimine karşı çıkmıştır. Lütfi Fikri Bey’in şimdiye kadar hiçbir yerde yayınlanmamış olan Günlüğünü sunuyoruz.

Dilin Dili – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 11, 2017

ELEŞTİRİ YAZILARIBir Dışavurumcu Şiir TemellendirmesiKöpük ve Duree(A.M.Dıranas’ın Bir Şiiri Üzerine Yeniden-Okuma Denemesi)Oktay Rifat’ın Şiirinde Üç Evre: Nesne, İmge, DilŞiir ve HarflerRomanda Nesnel Tarihsel Zaman“Ölmeye Yatmak” ve Kadın Özgürlüğü“Yüksek Gerilim” ve Diyalektik“Apartman”: Kentleşme ve İnsanKırsal Toplulukta törelerin Çatlayışı: “Beyaz Türkü”SANAT YAZILARIBir Sanat Semiyolojisinin Felsefi Temelleri ÜzerineDoğu ve Batı Sanatlarında Gelenek Sorunu“Görme Biçimleri” ve J. BergerFotoğraf ve KuramBir Zanaatkar: Mahmut CudaNeşet Günal’ın Resimleri Üzerine NotlarTürk Resminde Düşünce Geleneği ve Nuri İyemEpik Bir Ressam: Nedim GünsürDİL YAZILARIDilin Dili Olsa“Estetize Edilmiş Yaşam”: Benjamin ve Oskay Çevirisi ÜzerineBir Freud Çevirisi Üzerine İyice Kısaltılmış NotlarKoptagel-İlal’e Hüzünlü Bir YanıtBir Goldmann Çevirisi: “Kant Felsefesine Giriş” Üzerine“Tasavvufun Boyutları” Çevirisi Üzerine NotlarRonald Barthes’ın Önemli Bir Metni:“Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş”

Siyah Deri Beyaz Maske – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 11, 2017

Duygusal patlamanın zamanı değil bugün. Bunun için vakit çok erken ya da çok geç.Ebedi gerçeklerle gelmiyorum.Bilincimin mucizevi ışımalarla aydınlandığını söyleyemem.Yine de, tam bir huzur içinde düşünüyor ve diyorum ki bazı gerçekleri dile getirmek iyi olacak.Ama bunları söylerken haykırmayacağım. Çünkü haykırmanın, bir delikanlılık süsü gibi çok, çok uzun zamandan beri hayatımdan çözülüp gittiğini biliyorum.Öyleyse, niçin yazıyorum bu kitabı? Kimse bunu sormadı bana.Hele bu kitabın seslenmek istediği kimseler hiç sormadı.Peki, sonra? Sonrası, tam bir iç rahatlığıyla söyleyeyim o halde: Bu koca dünya bönlerle, ahmaklarla dolu. Ve tabii sözü biz söyleyince, ispatı da bize düşüyor; bunu çok iyi biliyorum.

Deprem – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 11, 2017

Oykuculugumuzun değerli imzalarından Zeyyat Selimoglu, bu romanı için, ‘Uykusuz kaldığım bir gece, içinde yaşadığımız su büyük kentin bir deprem bölgesi olduğu düşüncesi kafama takıldı. İste Deprem`in çekirdeği böyle oluştu. Sürüp gitmekte olan bu büyük kent depremi, her gün yüzlerce insani sarsar, bozar çökertir. Fazilzade ile Sefer de kurtulamazlar bu depremden, hem de en uçlarda yer almış iki insan olmalarına karsı… İnsan dramı hep beni etkilemiş, yazmaya zorlamıştır.’ diyor.

Siyaset Sosyolojisi – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 11, 2017

Siyaset biliminde olduğu kadar sosyoloji tarihi ve sorunları üzerinde de çalışan önemli Fransız uzmanı, konuyu bütün boyutlarıyla ele alarak derinlemesine inceliyor. Bu kitap yalnız sosyal ve siyasal bilimler üzerinde çalışmaların değil, sosyoloji ve siyasetle ilgili bütün okurları yakından ilgilendirecek ve onlara çok şey öğretecek niteliktedir.

Beni Hiç Anlamıyorsun – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 11, 2017

Kadınlarla erkeklerin seslerine kulak veren dilbilim profesörü Tannen, ilişkilerimizin başına bela olan anlaşmazlıklardan anlam çıkarıyor, ortada bir anlaşmazlık yokken bile kadınlarla erkeklerin, konuşmaları farklı biçimde yorumladığını ortaya koyuyor. İletişim kurma konusundaki içten girişimlerimizin neden sik sik ters gittiğini, bu tatsızlıklardan bazılarını nasıl önleyeceğimizi açıklıyor.