"Altın Makas" RTÜK – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 16, 2018

Her şeyin kendisi için olduğu düşünülen insan özgür olarak doğar. İnsan doğuştan bir takım temel hak ve özgürlüklere sahiptir. İnsan haklarının ve temel özgürlüklerinin tamamlayıcı bir parçası olan düşünce, ifade ve bilgilenme özgürlüğünün diğer bir deyişle yayın özgürlüğünün kullanılması, günümüzde radyo ve televizyonların da içinde bulunduğu kitle iletişim araçlarıyla oluşmaktadır. Kitle iletişim araçları, iletişim ve teknoloji çağının kaçınılmaz bir sonucu olarak bireysel, toplumsal ve siyasal yaşantımızın vazgeçilmez bir öğesi durumuna gelmiştir. Diğer yandan Ülkemizde; yasama, yürütme v eyargıdan sonra dördüncü güç olarak karşımıza çıkan medya, artık diğer erkleri de derinden etkileyen birinci güç konumuna geldiğine ilişkin yaygın kanaat vardır. Yayın özgürlüğü, kamu güçleri karşısında olduğu kadar özel güçlere karşı da korunmalıdır. Ancak her güç ve özgürlüğün sınırlandırılması kaçınılmaz olduğu ve demokratik hukuk devletinde güdülen amaç ne olursa olsun bu sınırlandırılmaların özgürlüğün kullanılmasında onu ortadan kaldıracak düzeyde olamayacağı da açıktır.