2005 Beyanname Düzenleme Kılavuzu – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 13, 2018

Beyanname Düzenleme Kılavuzu 1178 sayfalık içerikle detaylı vergi mevzuatı, uygulamadan örnekler, örnek beyannameler ve anlaşılması kolay diliyle tam bir vergi kılavuzu niteliğinde bir eserdir. Beyanname Düzenleme Klavuzumuz baştan sona yeniden kaleme alınmıştır. Klavuzun hazırlanması ile görevli komisyon; mükelleflerin, vergi bilimi ile uğraşan tüm tarafların tereddüt durdukları husuları tespit etmiş, en çok özelge istenen ve en çok yargıya intikal eden hususları taramış, çözüm bekleyen bu hususları Sizlere aktarmaktan öte, çözümlerini Sizlerle paylaşmayı amaç edinmiştir.