2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İlgili Mevzuat (Yasa Serisi 12) – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 7, 2018

– 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun icar ve iflas kan., tatbikatına dair nizam.– İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği– 3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüd faizene ilişkin kanun– 6183 sayılı Âmme Alacak Tah. Usulü hk. K.– Mahcuz malların muhafaza edileceği adalet bakanlığı depo ve garaj çal. dair yönetmelik– Harçlar kanununun ilgili tarifeleri– İflas idaresi ücreti, yazı ve TEB. Mas. tarifesi avukatlık asgari ücret tarifeleri