2. Abdülhamid’in Doğu Politikası – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 27, 2017

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Kürt toplumunun sosyal-kültürel yapılarıı içermektedir. İkinci bölüm, “Doğu Probleminin Çıkışı ve Çözümleri” başlığı altındadır. Üçüncü bölüm ise Hamidiye Alaylarının kuruluştan, lağvedilmelerine kadarki süreyi içeren bir inceleme ile son bulmaktır. Ayrıca bu çalışma “Doğu ve Kürt problemine II. Abdülhamid’in ürettiği çözüm nedir?” sorusuna cevap vermektedir.