12 Eylül Darbesi: Hatıralar Gözlemler Düşünceler (Türk Siyasi Hayatı 3) – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 3, 2018

12 Eylül 1980 Darbesi, Türk siyasi hayatında bir milat ve bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihte Silahlı Kuvvetlerin emir – komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği darbe, sadece hükümeti silah zoruyla görevden uzaklaştırmak ve seçilmiş Meclisi feshederek her türlü siyasi faaliyeti yasaklamakla kalmamış; ayrıcı 1961 Anayasası’ nı ve onun kurduğu siyasi sistemi de ortadan kaldırmıştır.