Çizmeli Kedi – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Allah’ın kulları pek çokmuş. Develer tellal iken, pireler berber imiş. Ben anamın babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, hayvanlar da insanlar gibi karşılıklı konuşur, sohbet ederlermiş. İşte böyle bir zamanda, küçük bir köyde fakir bir değirmenci ile üç oğlu yaşarmış. Gel zaman, git zaman fakir değirmenci hastalanmış. Hastalığı günden güne ağırlaşmaya başlamış. Artık yataktan çıkamaz duruma gelmiş. Öleceğini anlayan fakir değirmenci, oğullarını yanına çağırmış.

Pinokyo – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

İhtiyar marangoz Gepetto yalnız yaşayan bir kimseydi. Çocuklar bu sevimli ihtiyarı çok severlerdi. Çünkü bu ihtiyar adam geçimini oyuncak yaparak temin ederdi. Gepetto da çocukları çok severdi. Günlerini tahtadan bebekler, arabalar ve çeşitli oyuncaklar yaparak geçirirdi. Çocukları sevmesine çok severdi. Fakat bu yaşına rağmen kendisinin bir çocuğu olmamıştı. Bu olay aklına geldikçe çok üzülürdü. Zaman zaman;

Tarih Dönek ve Yiyici Bir Mirastır – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Ülkemizin belirsiz siyasi rejimi gibi tarihi de belirsizlik içindedir. Bu kaos’a neden yürütme, yargı ve yasamanın üzerindeki gözükmet istemeyen otorite ve şekildir. Enkazı masum ülke halkının omuzlarına yükleyen ‘rantçı’lardır. Resmi tarihin sorumluları, sonumsuzluklarını kasalara gizlemeyi yeğlemişlerdir. Enkazı masum ülke halkının omuzlarına miras olarak terketmişlerdir. Gelecek tarihimize yazılacak bir başarı ve kahramanlık olgusu kalmamıştır.

Harami Aşklar Çağı – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Sıkıntılı, kafası karmakarışıktı. Kusursuz, bilgisayar düzeniyle işleyen usu ağır, hantal, dirimini, kıvraklığını yitirmişti sanki. Böğrüne çarpan dev dalgalara eski bir tekne gibi duyumsuyordu kendini. Zafer’in, son zamanlarda ikide bir, “Yabani hayvanlar gibi dağlarda, ormanlarda dolaşmaktan, ölümle saklambaç oynamaktan bıktım artık!” yolundaki ipe-sapa gelmez saçmalıklarını anımsayınca, içi büsbütün karardı. “Kentlerin havasını, gürültüsünü özledim artık. Evlenmek, yurt-yuva kurmak istiyorum.” diyordu. Bir sigara daha yaktı aceleyle, karamsarlığına iyi gelir umuduyla. Neler olmuştu bu adama birden? Daha dün, “Kentlerde, kavgasız, vuruşmasız yaşayamam, boğulurken, “Diyen o değil miydi? Şimdi ne değişmişti durup dururken?

4 – Milliyetçilik (Ciltli) Modern Türkiye´de Siyasi Düşünce – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Milliyetçilik, Türkiye’de siyasal ideolojiler zemininde neredeyse siyaset-ötesi ve ideolojiler-üstü bir temel ilke konumunda. Farklı ideolojik donanımlarla ve referanslarla eklemlenebilmesinin ona kazandırdığı bu yaygınlık, hegemonik bir gücü ifade eder mi? Sözkonusu yaygınlık, Türk milliyetçiliğine atfedilebilecek ideolojik açıdan gevşek dokulu, “yüzeysel” bir karakterle de bağlantılı mıdır? Bunun gibi analitik sorularla meşgul olmak yanında elinizdeki kitapta, Türk milliyetçiliğinin değişik vecheleri ayrıntısıyla ele alınıyor. Milliyetçiliğin modernleşme, ulus-devlet inşâsı ve rıza üretimi süreçlerindeki işlevleri… Farklı milliyetçilik söylemleri: Atatürk milliyetçiliği, Türkçülük-Turancılık, muhafazakâr milliyetçilik, liberal milliyetçilik, ulusal solculuk vd… Tarihsel-dönemsel bağlamların milliyetçi ideolojilerin biçimlenmesindeki etkisi… Bellibaşlı milliyetçi düşünce insanları, ideologlar…

Biyografya -3- / Zeki Müren – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 22, 2018

Birey yaşamlarını toplumsal dönüşümel ilişkilendiren ve bu bağlamda hiçbir yaşamı veya dönemi yerleşik kalıpyargılara göre belirlenmiş değerler hiyerarşisinde konumlamayan yayın ilkesiyle Biyografya’nın bu sayısı Zeki Müren’e hasredildi. Zeki Müren, öncelikle gelenek-modernite sorunsalı açısından anlamlı bir örnek oluşturuyor. Kapitalist gelişmeler paralelinde kırdan kente göçün sonucunda modern yaşam tarzının egemenliği ve giderek postmodern ögeler, Zeki Müren’de ve üretiminde vücut buluyor.

Gönderilmemiş Mektuplar – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 22, 2018

Sinema her zaman bir düştü benim için. Hayal gücüne, yaratıcılığa yatırım yapan bir sanat. Hayatı zenginleştiren, güzelleştiren bir büyü, sinemaya borcum olduğunu düşünüyorum. Sinema, ömrümün en sıkıntılı zamanlarında beni alıp başka hayatlara, başka dünyalara götürebilmiştir. Reklamcılık konusundaki birikimimi, gerçek bir sinema filmi için değerlendirmekten mutlu ve heyecanlıyım. Bu filmin yarattığı pozitif enerji ve içtenliğin, iyi şeylere layık olduğunu hep düşündüğüm izleyiciye ulaşacağını hissediyorum.

Püf Noktası (kod57) – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 22, 2018

(Beyoğlu’nda bir pansiyonun tavan arası odası… Tavan çatı şeklinde ve basık..Solda ancak iki büklüm şeklinde girilebilecekbir kapı… Sağda mazgalvari biçimde dar ve küçük bir pencere … Bir divan ,alçak yer masası ve her tarafa serpiştirilmişyer yastıkları…Duvarlarda modern resimler.)

Sporun Anatomisi – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 22, 2018

Spor, yapıldığı toplumun tüm çelişki ve özelliklerini olduğu gibi yansıtan bir aynadır. Dışa vuran çirkinliklerden sporu sorumlu tutmak, cadının kendisini çirkin gösterdi diye aynayı kırması gibidir. Özde insancıl ve yaratıcı olan spor, ancak insancıl ve yaratıcı bir toplum düzeninde özgürce, özüne uygun biçimde gelişebilir. Daha önce değil.

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 1917-1922 / 1.cilt – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 22, 2018

XIX. Asrın son çeyreğinde Kuzey Kafkasya coğrafyasında hüküm süren cılız ve karmaşık siyasal zemin, bir sonraki yüzyılda, dünya tarihindeki kırılma ve yeni oluşumlara paralel şekilde güçlü arayışlara sahne olmuştur. Sömürgeciliğe karşı varlık koruma mücadelesi veren Kuzey Kafkasya, Çarlık Rusyasının Birinci Dünya Savaşı sırasında çöküşü ile birlikte yol ayırımına gelmiş; 1917’de toplanan Terekkale ve Andi Kurultaylarında yeni bir geleceğe yolalışın rotasını çizmiştir. Farklı düşünce sistematiklerine sahip olmakla birlikte, ülkenin henüz filizlenen intelijansiyası, Hazar ve Karadeniz arasında ortak geçmişten geç alan ve müşterek bir geleceğe yürüme iradesini ortaya koyan “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Modern çağın “ulus-devlet” formuna bütün yönleriyle karşılık veren “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” gerçekte yüksek siyasal bilincin yansıması olarak da dikkat çekicidir. Her tarihi olayda olması gerektiği gibi, Kuzey Kafkasya’nın “bağımsızlık” ve “devletleşme” süreci de tartışılırken, bunların kendine özgü politik, ekonomik, tarihsel ve kültürel atmosferde oluştuğu hatırlanmalıdır. Aksi taktirde, dönem koşulları gözardı edilerek geçmişe dönecek her bakışın hatalı neticelere varması kaçınılmaz hale gelecektir.

Beden İçinde Yolculuk – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 22, 2018

Birkaç yüzyıl içinde Ay’ın etkilerinin bilgisi neredeyse unutuldu. Birkaç yüzyıl önce ortaya çıkan ve bu ezeli deneyimleri neredeyse hurafe sınıfına indirgeyen, doğayı gözlemlemede çok radikal yeni bir yönteme geçilmiş olmasıdır. O zamana kadar atalarımızın yaratılışlarında var olan keşfetme dürtüleri, binlerce yıl boyunca, en derinlerinde yatan bir anlayış tarafından yönlendiriliyordu: Biliyorlardı ki, doğada hiçbir şey rastlantı eseri ileri atılan ve kör, anlamsız güçlerin birbirine çarpması ile oluşmaz. Hiçbir şey rastlantısal değildir. Bütün halklar çiçek açma zamanını yaşarlar, sonra düşüş ve tarihin karanlıkları içide kayboluşu; ama her şey belli bir plan dahilinde gerçekleşir. Bunlar, yalnızca kısa dönemli ve maddi şeylere yönelik olmayı öğrenmiş bir hayal gücü tarafından algılanamayacak kadar muhteşem olan bir güç tarafından yönetilir. Sayısız nesiller bu görüş ışığında yaşamış ve davranmışlardır. Ta ki bir gün insanlara, gerçeğin bir başka yüzünün doğruluğu ikna edilene kadar.

Ağlama Dolabı – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 22, 2018

Bir dakikanızı istirham edeceğim, kıymetli abilerim, ablalarım. Şu elinizde tutmuş olduğunuz kitap; Sıdıka 2003, Olası Lakırdıkurdular, Sıkılhan’la Diyalog Çabaları adlı başlıklar altında tam elliki tane öykü içeriyor. Düzeyli ilişki yaşamak isteyenler, kredi kartı, mağdurları, noter tasdikli TV güzelleri, otoyol fahişeleri, sahte şeyhler, iş arayan tetikçiler, dizi ağaları, çocuklarıyla diyalog kurduklarını sanan anne babalar, hırslı ofis insanları, digital musallatlar, internet bağımlıları, kontör ve bonus manyakları, deprem unutkanları, savaş çığırtkanları… Velhasıl türlü çeşitli insan öyküleri, fazla kasmayan, araklanabilir kısa cümleler ve gözü yormayan harflerle anlatılıyor.

Amerika’nın Körfez Savaşı – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 22, 2018

1991’deki Birinci Körfez Savaşı’ndan tam 12 yıl sonra, 20 Mart 2003 saat 04.30’da Bağdat’a yeniden ABD füzeleri düşmeye başladı. Aynı günlerde, İskenderun Limanı’na çıkan Amerikan askerleri, karayoluyla Mardin’e gitmeye devam ediyorlardı. Günlerdir durumu anlamaya çalışanlara yanıt, eski başbakanlardan Bülent Ecevit’ten geliyordu: Türkiye bir bakıma işgal altına girmiş bulunuyor.Savaş Irak’ta, ama ABD askerleri Türkiye’de!..BM kararına dayalı olarak gerçekleşen 1. Körfez Savaşı’nda dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, savaş istiyordu. Özal’ın savaş isteğinin temelinde, Orduevlerinde yatıp kalkan bir ordu istemiyorum. Ordu dediğin savaşır görüşleri vardı. Özal, bunu en yanındaki bakanlara da söylemiş ve duyanları dehşete düşürmüştü. Bu kitapta bir savaş günlüğü ya da belgeseli ile karşılaşacaksınız. Birinci savaşta yaşananların, verilen sözlerin, tutulmayan vaadlerin, yalanların, ortaya çıkan gerçeklerin ve analizler ile ciddi değerlendirmelerin; 2003 yılındaki 2. Körfez Savaşı’na ışık tuttuğunu göreceksiniz.Bugünkü savaş, bir anlamda ABD’nin dünyayı yeniden düzenleme savaşı ya da Dolar-Euro savaşı. Yani büyük bir birleşik devlet olma yolundaki Avrupa Birliği (Avrupa Birleşik Devletleri) ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dünyayı paylaşma savaşı.

Dua ve Yaşam – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 22, 2018

Yaşam, ümit ile korku arasında gidip gelen süreç… Bir yanda beklentiler, arzular, hayaller, sevinç ve mutluluk; diğer yanda başarısız deneyimler, keder, sıkıntı, ümitten yoksunluk, bunalım ve üzüntü var. Ümit ile korku arasında yaşadığımız süreçte dayanaklar aramadan, onlardan destek ve güç almadan yapamayız. Beklenti ve hayalleimizin gerçeklemesi, keder ve üzüntülerimizin gerçekleşmesi, keder ve üzüntülerimizin son bulması için güven veren, güçlü, nüfuz sahibi, şefkatli kapıları usanmadan çalarız.