Erkeklere Hayır! Anneme Bir Haller Oldu! – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

Kızlar İçin Önemli Bilgi: Okul gezisinde rehber olarak seçilen velilerden biri de Tinka’nın annesi Gritt idi. Lissi de Tinka da, Gritt’i son derece bakımsız, hantal ve demode buluyorlardı. Böylece bir anne ile çıkılan okul gezisinin sonu ne olurdu? En iyisi ona yeni bir imaj yaratmaktı. Yeni b,r saç rengi, modern kıyafetler, makyaj…Lissi, elindeki sihir kitabına baktı, işte sonunda aradığını bumuştu…Ne dersiniz? Acaba Gritt, kızların istediği gibi yeni bir anne olabilecek mi?

Şiir Kuşatması – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

Mustafa Öneş, 1969-2005 yılları arasında yazdığı, bazıları çeşitli dergilerde yer almış şiir eleştirilerini bir araya getirdiği Şiir Kuşatması’nda, Ahmet Arif, Erol Çankaya, Mehmet Taner, Ahmet Hamdi Tanpınar, Behçet Necatigil, Nazım Hikmet, Edip Cansever, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hilmi Yavuz ve İzzet Yasar’ın şiirlerini inceliyor. Mustafa Öneş masaya yatırdığı şiir ve şairlere yaklaşırken nesnel eleştirinin nadir örneklerini veriyor. “Şiir kitapları, er geç fethedilmeyi bekleyen kaleler gibidir eleştirmenin gözünde. Onlardan birine yöneldi mi, hemen kuşatmaya alır, dış dünyadan soyutlayıp direncini kırmaya çalışır. Daha sonra yapılması gereken, döngüyü adım adım daraltarak içeriğe yaklaşmaktır. İşin en üç yanı da budur.”

Ada Konukları – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

‘Duinroos’un neler yaşadığını görebilmek, duyabilmek için bazen kollarımın duvar, gözlerimin pencere olmasını isterdim.’Ada Konukları, Hollanda’nın kuzeyinde bulunan Waddeneiland arasındaki “Duinroos” adlı basit ama konuksever tatil evine gelen misafirleri ve o evi yaz sezonuna hazırlayan temizlikçi kadını konu alır. Tatil için gelenler birbirlerini tanımamaktadırlar. Aynı yatağı kullanmalarına, aynı masada yemek yemelerine rağmen ancak ev sahibinin bıraktığı konuk defterine yazdıklarından ötürü birbirlerinden haberdar olmaktadırlar. Böylece, bilmeden veya farkına varmadan birbirlerinin yaşamını etkilemiş ve dolayısıyla hikayenin de bir parçası olmuşlardır. Genç bir çift evliliklerini kurtarabilmek için adaya gelir; bir dul adam yaşamına son vermeyi planlamaktadır; yirmi yaşlarındaki bir genç kız hamile olduğunu fark etmiştir; kırk yaşlarındaki bir adam işini kendinden daha genç, enerji dolu meslektaşına kaptırmıştır…Tatile gelenlerin hepsi tatil süresince küçük de olsa kriz yaşarlar. Problemleri arasında yaşamın önemli konularından, yaşam ve ölüm, aşk ve yalnızlık, suçluluk duygusu ve pişmanlık, güven ve güvensizlik ve kıskançlık bulunmaktadır. Kendi yaşadıkları çevreden uzak olmaları olaylara bakış açılarını değiştirmeye yardımcı olmuştur.

Anayasa Hukuku El Kitabı – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

Hemen her gün devlet ve anayasa kavramlarıyla karşı karşıyayızdır; ama, çok kez bunu fark etmeyiz ya da bunlara yeterince ilgi duymayız. Bu konular, sanki sadece üst düzey yöneticileri, hatta Meclisi, Hükümeti ilgilendiriyormuş gibi gelir vatandaşlara. Gerçekten de, bireyler üzerinde doğrudan etkili olan ve ona somut haklar sağlayan ya da sorumluluklar yükleyen kurallar, daha çok Ceza Kanunu, Medeni Kanun gibi kanunlarda yer alır. Oysa, gerek basında, gerek özellikle siyasi parti temsilcilerinin beyanlarında sık sık, “cezaevlerinde insan haklarının çiğnendiğine”; “hukukun üstünlüğünün hiçe sayıldığına”; “demokrasiye gölge düşürüldüğüne”; “laik devlet ilkesinden taviz verildiğine” ya da “sosyal devletin unutulduğuna” ilişkin yakınmalar işitiriz. Bu durumlarda, bir yandan bu beyanların doğru olup olmadığını değerlendirirken, bir yandan da bu kavramların neyi ifade ettiğine ilişkin bilgilerimizin eksik olduğunu da hissederiz. Biz bu kitapçıkla amacımız, okuyucuya anayasa ve devlet kavramlarıyla ilgili özet bilgiler vermenin yanında; 1982 Anayasasının kurduğu rejim içinde Cumhuriyetin ve Cumhuriyetinin niteliklerinin ne anlama geldiğine, Anayasanın vatandaşlara ne gibi haklar sağladığına, bu hakların hangi sınırlar içinde kullanılabileceğine ve devletin vatandaşlara karşı ödevlerinin neler olduğuna ilişkin anahtar bilgiler vermektir. Bu nedenle, doğal olarak bu kitapçık, Anayasa metni ile birlikte okunduğunda daha işlevsel olacaktır. Hukukçu olmayanlar için “Anayasa Hukuku Ders Notları” niteliğindeki bu el kitapçığında, Anayasada yer alan veya Anayasa…

Hızır Aleyhisselam’dan Dualar – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

Bu kitap, Hızır Aleyhisselam’ın hayatının üzerindeki sis perdesini, ilim ve irfan eliyle aralamak için, Kitap ve sünnetin rehberliğinde, akıl ile yürüdü.. Bu kitap, Okuyucuların gönül dünyalarına Hızır Aleyhisselam’ın aşk, şevk, heyecan, cezbe ve yaşama sevincinin doğmasına bir vesile olma maksadıyla yazıldı.. Bu kitap, Okuyucularına Hızır Aleyhisselam’ın ab-ı hayat suyundan bir kase ikram ederek, onların ilahi feyizden istifade etmelerinin gayretiyle yazıldı…

Fıkhu’s-Sünne Hanımlar İçin İslam İlmihali – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

Bu eser, özelde hanımlara hitap etmekle birlikte, kadınıyla erkeğiyle bütün Müminlerde, varoluş bilinç ve derinliğini oluşturacak fıkıh bilgilerini, Kur’an ve Sünnet’in rehberliğinde, delilleriyle ve o dönemin algısıyla birlikte, kolay anlaşılır bir üslup içerisinde sunmaktadır. Bu eser okuyucusuna sadece fıkıh bilgilerini kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onu, Hz.Peygamberle, sahabeleriyle ve o dönemin olaylarıyla hemhal edecek tarzda kaleme alınmıştır. Bu yönüyle okuyucusunu Allah ve Peygamber sevgisiyle buluşturacak, Peygamber asrının canlı tanığı haline getirecek bir içeriğe haizdir.M. Metin Zirek

8 Hadis İmamının Emir ve Yasak Hadisleri – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

Hiç şüphesiz İslam’ın ilk yasama teşri kaynağı Kur’an-ı Kerim, ikincisi ise sünnettir. Müslümanlar, Hz. Peygamber s.a.v. döneminden günümüze kadar onun hükümlerine boyun eğe gelmişlerdir. Bundan sonra da sünnet, kıyamete dek Kur’an’ın yanı başında hükümlere kaynaklık etmeye devam edecek, edebi ve ahlaki değerlerin belirlenmesinde mihenk taşı olarak kalacaktır.Bu iki kaynağa sarılmak İslam ümmetinin başarılı olmasının ve ilerlemesinin temel sırrıdır ki, Hz. Peygamber s.a.v.: Sizlere iki şey bıraktım, bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Bunlar, Allah’ın kitabı ve sünnettimdir.

Deccal Hakkında Ne Biliyorsun sahte mesih? – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

Deccal meselesi çok ciddi bir meseledir. Öyle ki, Allahu Teala’nın gönderdiği her peygamber ümmetini Deccal’in şerrine karşı uyarmıştır.Peki, her ümmeti meşgul eden ve gerek nebi, gerekse resul olsun, Peygamber’in uyarı kaynağı olan bu Deccal’in öyküsü nedir? Biz kitabımızda bu konuyu Allah’ın izniyle açıklamak istiyoruz.Dr. Atıf Limada

Kızma! Öfkesini Yenemeyenler İçin – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

Öfke, Allah Azze ve Celle’nin Ademoğulların iptila ettiği beşeri bir tabiattır. Akıllı olan insan, İslam’ın hidayetiyle bu yerilmiş afete çare bulmaya çalışır. Bunun için bununla amel eden müslümanarın tabiatı, öfkelendikleri zaman bundan etkilenmez, onun tuzağına düşmekten sakınır. Bütün hallerinde dinlerden öğrendiklerini hatırlarlar. İnsanlığın öğreticisi, ümmi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu yüzden bu hussua işaret ederek şöyle buyurmuştur. Güçlü, rakibini yenen değildir. Asıl güçlü, öfke anında nefsine hakim olandır. (Buhari – Müslim)

Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

Namaz kılmak için kendimi henüz hazır hissetmiyorum.Birkaç defa denedim ama alışacağımı zannetmediğim için bıraktım.Okunacak duaları bilmediğim için kılmıyorum.Kılmam gerektiğine inanmadığım için kılmıyorum.Kalbim temiz olduğu için namaz kılımıyorum.Allah’ın namazımıza ihtiyacı olmadıı için kılmıyorum.Özgür olduğum için kılmıyorum.Her gün namaz kılmaktan sıkıldığın için kılmıyorum.Ailemin baskısına inat kılmıyorum.Ailemin namaz kılmayacaksın baskısından dolayı namaz kılmıyorum.Abdest almaya üşeniyorum.Zamanım olmuyor vakit bulamıyorum.Abdest almak makyajımı bozduğu için namaz kılmıyorum…

Zadu’l Mead Muhtasar (Ciltli) – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

İmam Şevkani İbn-i Kayyim için şöyle der:Sahih delillere bağlı, onlarla amel etmekten hoşlanır, şahsi görüşe dayanmaz, hakkı aşikare söyler ve bu konuda hiç kimseden çekinmez. Hz. Peygamberin hayatının her yönünü ele alan Zadu’l Mead, sahasında ilk ve orjinal eserdir.

El-Fevaid Faydalar – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

El-Fevaid adlı bu esere bakarsak, hacim bakımından orta kalınlıkta, bilgi yükü ile dolu nasihat edici ve ahireti hatırlatıcı bir kitaptır. Kitabın yazarı bu eserini oluştururken eşine az rastlanılan tefsir bilgisiyle ve Hz. Peygamberin hadisleri, şahsiyetlerin sözlerine sahip bilgisiyle yazmıştır. Bu eserinde akaid ve kelama dair ince meseleleri ele almakla beraber, zühd ve tevekkül gibi bazı terimlerede açıklık getirmiştir.

Fiziksel Uygunluk – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Şubat 24, 2018

Egzersiz, bireyin niteliklerine uygun düzenlendiğinde fonksiyonel, yapısal, duygusal ve sosyal açıdan oldukça yararlı olmaktadır. İyi planlanmış egzersizin; faydalı olduğu kadar, bireye uygun planlanmamış egzersizin çok zararlı sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Egzersizi planlamadan önce, bireyin hastalıklarının, risk sınıflamasının, yaşam biçimi ve egzersiz deneyimi hakkındaki bilgilerin toplanması gerekmektedir. Bu çalışmada risk faktörleri, yaşam biçiminin ve fiziksel aktivite durumunun belirlenmesi, sağlıklı bir test uygulaması için gereklinbsp; kurallar,nbsp; fiziksel uygunluk unsurlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için yöntemler ele alınarak örneklerle açıklanmıştır.