Tarihi Değiştiren Başarısızlıklar – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Tarihte iz bırakmış, bugün artık ‘Büyük Adam’ diye bilinen kişilerin analarının karnından böyle doğmadıkları biliniyor elbette. Ama bunun da ötesinde bazıları hayatta çok farklı yollar izlemeye çalışmışsa… Hatta hayli uğraşıp didinmelerine rağmen bu ilk tercihlerinde başarılı olmadıktan sonra başka yollara sapmış ve işte o zaman ‘Büyük Adam’ olmuşlarsa… Bu durumda ortaya ilginç yaşam öyküleri çıkabilir. İşte bu kitap bu tür çarpıcı ‘Büyük Adam’ örneklerinden oluşuyor. Papaz olmaya kalkışıp devrimci olan da var, ressam olmaya kalkışıp tarihin göndüğün en büyük zalimlerden biri olan da… Boksör veya çiftçi olmaya uğraşıp çok farklı yerlerde karar kılanlar olduğu gibi, basit bir öğremen olarak başlayıp devlet başkanlığına uzanan merdivenleri bilinçli bir şekilde tırmanan ve sonra da o zirvede başı dönen, gözü kararanlar da var.

Yaratıcılık Aklın Sınırlarını Aşmak – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar hızla devinen bir ekonomik ve teknolojik değişimler çağında yaşıyoruz. Yaratıcı, yenilikçi ve esnek insanlara her toplumun ihtiyacı var. Ama böyle insanlar çoğu kez bulunamıyor. Bu neden böyle? Esas sorun ne? Bununla ilgili olarak ne yapılabilir? Yaratıcılık, Aklın Sınırlarını Aşmak konuyla ilgili çç hayati sorunun yanıtını veriyor; 1) Yaratıcılığı desteklemek neden çok önemli ve başarısız olmanın bedeli ne? 2) Çocukların kafası yaratıcı fikirlerle kaynadığı halde büyürken onlara ne oluyor? 3) Yaratıcılık nasıl desteklenebilir, herkes yaratıcı mıdır, yaratıcılık geliştirilebilir mi, öyleyse nasıl? Dr. Ken Robinson bu kitapta günümüzdeki eğitim kurumlarının öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini yok ettiğini ileri sürüyor ve bunu tersine çevirebilmek 21.yüzyılda yaşamın dayattığı olağanüstü koşullarla baş edebilmek için nasıl bir eğitim verilmesi gerektiğini tartışıyor.

Altın Ordu ve Kazan Hanları – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Altın Ordu, göçebe bir toplumdan, kültür ve medeniyetin nasıl inkişaf ettirilebileceğinin en büyük örneklerinden birisidir. Altın Ordu Devleti’nin liderlik sanatının inceliklerini öğrenmek için de, onun büyük hanlarının icraatlarının bilinmesi zaruridir. Altın Ordu’yu önemli kılan hüküm sürdükleri sınırların genişliği ve yıkılmasından sonra ortaya çıkan hanlıklardır. Altın Ordu, Türk ulusundaki devlet kurma kültürünün en büyük abidelerinden biridir. Altın Ordu’nun ihtişamını öğrenmek için başkent Saray şehrini ziyaret eden Arap seyyah ve yazarların eserlerindeki hayranlık ifade eden pasajları okumak yeterlidir. Kazan Hanlığı ise Altın Ordu’nun varisidir. Bu eser, ünlü Tatar tarihçisi ve düşünür Ridaeddin Fahreddin’in, başmuharrirliğini yapmış olduğu “Şura” adlı dergide, “Altın Ordu ve Kazan Hanlığının Büyük Hanları” başlıklı bir dizi halinde kaleme aldığı makaleleri 1996 yılında Ravil Amirhan tarafından kitap haline getirilmiştir. Amirhan önsözünde şöyle diyor: “Her hükümdarın tarihte oynamış olduğu roller vardır. Bununla birlikte bazıları başrol oynar.” İşte bu eserde, tarihte başrol oynayan Batu, Berke, Özbek, Canibek, Toktamış, Uluğ Muhammed Han, Ahmed Han ile Nogay, Mamay ve Edigey Mirzalar kaleme alınmıştır.

Görünmeyen Din – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

“Özgün, kışkırtıcı ve ikna edici… sanayi toplumunda dinin başına gelen şeyin engin bir anlatımı”, James M. Gustafson, Yale ÜniversitesiJournal for Sicentific Study of Religion“Toplumumuzdaki kültürleme sürecine dair, hayran bırakıcı iyi belgelenmiş bir inceleme”Libraray Journal“Çok sosyolojik yönelimli düşünürler… sayısız kullanımı olan sekülerleş-me kavramı hakkında eleştirel olmuşlardır. Onlar, son iki yüzyıl boyunca, tecrübe ettiğimiz şeyin önce Batı’da daha sonra dünyanın diğer yerlerinde, bazen yeni sembollerle fakat çoğu kez de, değişmeyen ancak daha önceki anlamlarından yoksun sembollerle oldukça köklü bir dini değişme anla-mına gelen dinin tahribi olmadığı anlamındaki iddialarıyla beni etkiledi-ler. Thomas Luckman, bu yaklaşım için teorik bir temel sağlamaktadır…Onun kitabının geniş bir okuyucu kazanmasını umuyoruz”Martin E. Marty, The Christian Century“Luckmann’ın çalışması, bir kimsenin din sosyolojisinde gelecekte yapıla-cak olan ampirik araştırmalarla yalnızca geniş bir teferruatını umacağı, bir din sosyolojisi tartışmasına özlü ve kapsamlı bir katkıdır.”Joachim Matthes, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie

Hayatı Sorgulamak – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Tolstoy’un Türkçe’de ilk kez okuyacağınız hikayeleri Prens Nehlyudov’un Günlüğü ve Albert’le birinci sınıf Tolstoy klasikleri sayılan Efendi ile Uşak ve Balodan Sonra’nın yeni tercümelerini bir araya getirdik. Efendi ile Uşak’ta insanoğlunun birbirine zıt iki uç noktasındaki iki adam, küçük bir at, bir kızak ve insanın dizginlenemeyen hırsı, doğanın muazzam kudretiyle bütünleşiyor. Balodan Sonra, genç bir erkeğin aynı anda cinsellik ve asker dünyasıyla ilk kez karşılaşırken kendi ödip kompleksiyle yüzleşmesinin öyküsünü anlatıyor: kahramanın bir kadına ulaşabilmesinin mutluluğunun ardından, işkence gören bir erkek vücudu karşısında düştüğü dehşet. Tolstoy, Prens D. Nehlyudov’un Günlüğü’nde burjuva mentalitesinin karşısına yerleştirdiği sanatın büyüsünü, Albert’te bütün canlılığıyla ortaya koyduğu sanatçı kişiliği ve “öteki”ni anlama sınavıyla ilişkilendirerek, bir kez daha insan ruhuna daha derinden nüfuz etmemizi sağlıyor. Tolstoy okumakla geçireceğiniz saatler asla boşa geçmiş olmayacaktır.

Sefine "Suver-i Hayal Alemi" – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Dery: Bilmek… Derya: Deniz… Sefine: Gemi. Çeşitli mevzulara dair kitab… Suver-i Hayal Alemi: Hayali suretler alemi… Ağırlıklı olarak “kuantum teorisi, hologram, kaos teorisi” ve ilişkilendirildikleri mistisizmlerden çizgiler; ve tabii ki asıl ve esas olarak ait oldukları bütüne dair ölçülendirmelere biz, Büyük Doğu -İBDA- anlayışı !

Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

“İnci Aral’ın dili, duygudan, bireyselden toplumsala, somuttan soyuta su gibi akıyor. Farklı olanla ortak olanı yakalayabiliyor Aral. Yazarın ucu açık metinleri oluşumlarını içimizde sürdürüyorlar, kitap bittikten hayli zaman sonra bile, metne ve benliğimize yönelttiğimiz sorularla.” (Erendiz Atasü Cumhuriyet Kitap Eki Şubat 2001)

Halkbilimi Araştırmaları 1.Kitap – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Halkbilimi, sosyal bilimler içinde çok önemli bir alan oluşturmaktadır. Dahası içinde yaşadığımız Anadolu, bu bilim dalı açısından paha biçilmez bir zenginlik içermektedir.Baba İlyas’ın ardından “Yahudi, Hıristiyan ve Ermeni/Ağlarlar idi şeyhimiz hanı” diyenlerin, “her yerde, her şeyde, hep beraber demek için” davranan Şeyh Bedrettin’in, “72 millet birdir bize” diyen Hace Bektaş’ın, “Ne olursan ol gel” diyen Mevlana’nın, “Sen sana ne sanırsan / Ayruğa da onu san / Dört kitabın manasın / Budur eğer var ise” diyen Yunus’un, yani çok kültüllülük ve hümanizmin ilk yatağıdır Anadolu.Ne ki böylesi anlamlı bir mirasa karşın, onun ortaya çıkarılıp kültürel zenginleşme ve evrensel katkı bağlamında kullanılması açısından çoraklığın da dizboyu olduğu bir coğrafyadır Anadolu. Başlattığımız bu mütevazı, ama iddialı çabada, daha önce yapılmış çalışmaları mirasımız kabul ediyor ve bu kitap dizisinin onlara ciddi bir katkı olmasını diliyoruz. Ayrıca, bir çok çağdaş sanat alanı ve bilim dalının bu alandan önemli katkılar elde edebileceğini biliyoruz. İnanıyoruz ki açtığımız bu kanal, pek çok halkbilimci ve bu alanda yakın ilgisi olan bilim dallarındaki araştırmacılar için de teşvik edici bir kürsü olacak ve yapacakları katkılar bu çabamıza güç verip ivme kazandıracaktır.

Kimin Tarihi? Hangi Hermenötik? Kur’an’ı Anlama Yolunda Felsefi Denemeler – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Günümüz Türkiyesinde “metni anlama ve yorumlama sanatı olarak hermenötik” en gizemli kavramlardan bir tanesidir. Bu gizemi de mistifiye etme yolunda telif ya da tercüme düzeyinde yoğun bir çabanın olduğunu gözlemlemekteyiz. İşte elinizdeki çalışma da bu yöndeki girişimlere mütevazı bir katkı olmaya adaydır. Bu çalışmanın temel hedefi, metinle okur arasındaki ilişkinin mahiyetine farklı bir açıdan ışık tutabilmektir. Çağdaş felsefedeki bir çok eğilim, klasik bakış açısının tersine okur yanlısı bir görünüm vermektedir. İşte bu noktada bizim asal sorunumuz, bu iki bakış açısının eş zamanlı olarak ne derece işletilebileceğidir.

Zümrüdüanka Kuşu – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Eski zamanlarda, bir hükümdarın has bahçesinde bir elma ağacı vardı. Bu ağaç senede bir kere üç elma verirdi. Amma elmalar tam olduğu gecenin yarısında yedi başlı bir dev gelir, elmaları koparıp giderdi. Bu güzel elmalardan hiçbirini yemek sahibine kısmet olmazdı. Han’ın üç oğlu vardı? Bunlardan en büyüğü, bir gün Han’ın huzuran gitti, yer öperek dedi ki: – Babacığım, izin verirseniz beni bu gece elma ağacını bekliyeceğim, yedi başlı dev gelirse öldüreceğim, elmaları koparıp size getireceğim. – Oğlum, iyi söylüyorsun amma, o devi sen nasıl öldüreceksin? Sonra senin başına bir felaket gelmesin? Kendine güveniyorsan öldür! Hanzade eline bir ok aldı, has bahçeye gelerek bir köşeye gizlendi, gece yarısına kadar bekledi. Gece yarısı ortalıkta müthiş, korkunç bir gürültü koptu. Yer gök simsiyat bir duman içinde kaldı. Bahçeye koskocaman yedi başlı bir dev geldi, ağaca doğru yürüdü.

2003 LES Lisansüstü Eğitim Sınavı – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Sözel Bölüm & Sayısal BölümKonu Anlatımı Çözümlü Test Cevaplı Test Deneme Sınavı * Sözlükte anlam, cümlede anlam, paragraf, anlatım bozukluğu.* Şifreler, sayı dizileri, sayılar arasındaki ilişkiler, mantıksal akıl yürütme, tablolar, grafikler, rasyonel ve ondalık sayılar, oran ve orantı, kümeler, üçgen, açılar, çokgenler, çember ve daire, üç boyutlu cisimlerin alan ve hacimleri, polinomlar ve açılara ayırma, rasyonel ifadeler, denklemler, bölünebilme ve obeb ve okek, basit eşitsizlik, üssü ve köklü sayılar, analitik geometri, bağlantı-fonksiyon-işlem ve LES deneme sınavı.

Uçan Küheylan – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Ocak 23, 2018

Vaktiyle bir Hint padişahı vardı. Bu padişah, görülmemiş, nadir şeylere meraklıydı. Sarayına hep falcılar, büyücüler,sihirbazlar, hokkabazları çağırtır, iyi hüner yapanlar abol bol para ve hediye verirdi. Bir sene, padişah ve saray görevlileri, büyük bir bahçede eğlenirken, kapıcılar sarayda bir Japon soktular. Bu Japon’un yanında, tahtadan bir at vardı. Japon, bu tahtadan atı padişaha göstererek dedi ki: