Mumyanın Mezarı – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

On ay süren yoğun bir çalışmadan sonra, yüzyıllardan beri soyguncuların, arkeologların dikkatinden kaçan bir taş basamağın keşfi ekibi umutlandırdı. Kazıya devam edildiğinde taş basamakların bir mezara, hem de önemli bir mezara vardığı anlaşıldı. Ekipleri çoğaltıp altı gün sürece toprağı kazdılar, sonunda kocaman bir mezarın eşiğine vardılar. Karşılarında geçmişe açılan bir kapı ve kapının yanında mezar nöbetçisi köpek başlı tanrı Anubis’in heykeli yükseliyordu.

Alman Gizli Servisi / Birinci Dünya Harbinde – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

– İtilâf Devletlerinin İstihbarat Servisleri– Alman Karşı Koyma Servisleri– Başkomutanlığın Basın Servisi – Harp Sırasında Üçbin Adet Olan Alman Günlük Gazetesi– Ressamların, Fotoğrafçıların, Sinematografların Görevlendirilmesi– Genelkurmayın Barışta İstihbarat Servisi– Harbe Hazırlık ve Seferbelik – Basın– Hükümet ve Partiler– Kamuoyu, Propaganda – III – B Şubesi– Nikolay ve III – B Servisi– Nikolay ve Gizli Örgütü

Doğu İlleri ve Varto Tarihi – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

– Varto Alevilerinde Eski Tarikat Töreleri– Yakın Çağda Kürt Adını Alan Dağlı Türklerimiz– Tarih bakımından Doğu İlleri ve Varto Doğu İllerindeki Aleviler Kızılbaşlar Bektaşiler– Hamidiye Alayları ve Aşiret Kavgaları – Şeyh Said İsyanı– Kürtçe ve Zazaca Cibranlılar Lolanlılar Abadan Kabilesi Hormek Kabilesi Kurmançlar Zazalar

Bilim Tarihi Yazıları 1 (Ciltli) – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

Alexandre Koyre bilim tarihi yazımında bir dönüm noktasıdır. Çalışmaları, yerleşik bilim anlayışının en köklü eleştirilerindendir. Yerleşik bilim anlayışının bilimi tarihinden soyutlayarak ele alan yaklaşımı, onunla birlikte yerini tarihsel yaklaşıma bırakmıştır. Koyre’ye göre bilim yalnızca ussal, bilimsel süreçlerin ürünü değildir. Bilimsel keşiflerin temelinde us dışı, mantık dışı, bilim dışı öğelerin, metafizik, dinsel, büyüsel, hepsinden önemlisi felsefi öğelerin de bulunduğunu bilim tarihi bize göstermektedir. Bilim salt deney ve gözlemle bir yere varamaz. Dolayısıyla bilimsel ilerlemenin tarihi yalnız deneysel yanıyla değil, kuramsal yanıyla da ele alınmalıdır.

Evde ve Anasınıfında Okul Öncesi Eğitim – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara, oyunlarla, şarkılarla birtakım bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Eserde yer alan şiir, öykü ve tekerlemeler, ünitelere göre sısnıflandırılarak sunuluyor. Bununla birlikte eserde yer alan şarkıların seslsndirildiği bir de kaset bulunuyor. Anasınıfı öğrencilerine, öğretmenlerine, evde çcuğunun eğitimine katkı sağlamak isteyen ana-babalara öneriyoruz.

Yağmurda Banyo – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

Adnan Çakmakçıoğlu’nun eşsiz öykülerinden oluşan dizinin mesajları: Küçükleri koruyun, yaşamı sevin, iyilik yapın, doğruluktan ayrılmayın, başkalrına yardımcı olun..Okul öncesi eğitim çağında olan çocuklar ile okumayı yeni öğrenen öğrencilere öneriyoruz.

Kırlangıç Ev Arıyor – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

Adnan Çakmakçıoğlu’nun eşsiz öykülerinden oluşan dizinin mesajları: Küçükleri koruyun, yaşamı sevin, iyilik yapın, doğruluktan ayrılmayın, başkalrına yardımcı olun..Okul öncesi eğitim çağında olan çocuklar ile okumayı yeni öğrenen öğrencilere öneriyoruz.

Rene Magritte – Gerçek Resim Sanatı – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

.. Kim bilir belki sadece nesnelerin konumları bile onları gizemli kılmaya yeterdi. Sürdürdüğüm araştırmanın bir sonucu olarak, varlıklara ilişkin yepyeni nir gerçek ortaya çıktı; her varlık yavaş yavaş apayrı bir varlığa dönüşüyor, nesne kendi özünden sıyrılarak başka bir nesneyle kaynaşıyor. Örneğin bazı yerlerde gökyüzü, ormanı ön pşalan çıkarır…Yapıylarım, gözü alışageldiğinden daha farklı boyutlarda algılamaya zorlar. Çizdiklerim akla yakındır ama bazı bölümlerde ormandan göğe yükselen birkaç ağaç görünmeyecek kadar saydamlaşır ya da çıplak kadının bazı parçaları başkalaşım geçirerek başka tözlere dönüşür.

Karanlığın Dansları – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

Pentti Saarikoski (1937 – 1983), postmodern Fin Şairlerinin en yetkinlerinden biridir. Bu kitap, şiirlerinden seçmeleri ve başeseri kabul edilen “Karanlığın Dansları” kitabının tam çevirisini içermektedir. Bu şiirinde ışık ve dans organizasyonu öylesine yeni bir ritm ve müzikle ilerler ki Saarikoski’nin ölümün arasıra tekrarlanan çağrısını işittiği farkedilir. Şiir Heraklit’in dansıdır. Karanlık, bilindiği gibi Heraklit’in lakabıdır. Saarikoski kendini haraklit ile özdeşleştirir. Şiirde zaman zaman nefis bir neşe ve bu dünyanın nasıl işlediğinden haberdar olmanın kurnaz bilgeliği vardır. Şiir Saarikoski’nin kendi ölümünün bilincinde oluşuyla ve onu kendinin bütün kusurları ile sevgi, aşk ve humorla yavaş yavaş, sindire sindire kabullenmekte oluşuyla ek bir dokunaklılık kazanır. Şiir gelmekte olan kendi ölümünün duyurusu ile başlar. Çok güzel bir kız bir yandan dondurmasını yalarken ona, “seni karanlığa götürecek olan ışığım” demektedir.

Türkleşmek İslâmlaşmak Muasırlaşmak – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

Bütün Müslümanlar’ın uzak bir gelecekte, siyasî bir birlik içinde toplanmaları mümkün olabilir. Fakat herhalde bunun uzun bir süre imkânsız kalacağına şüphe yoktur. O halde, bu uzun süre içinde Müslüman kavimler, millî uyanışlarından, millî mücadelelerinden ve dolayısıyla ilerlemekten, hiç olmazsa sosyal bağımsızlıklarını ellerinde tutmaktan yoksun mu kalsınlar? Milliyet silâhının bundan böyle ancak,İslâmların tarafından kullanılabileceğini söylemiştik. Çünki milliyet fikri, tutsak bir kavmin ancak bu tutsaklıktan kurtulması için kullanılan bir silâhtır. Ancak İslâm hükümetlerinin yönetimi altında, Müslüman olmayan kavimler kalmadı. Halbuki bugün Müslüman kavimler arasında ise, bağımlılık ve bağımsızlık gibi durumlar bulunmadığı için, “milliyetçilik düşünceleri” müslümanlar arasında anlaşmazlık çıkmasına yolaçmaz. Tersine milliyet düşüncesi güçlendikçe, İslâm Ümmetçiliği düşüncesi de o ölçüde kültürleneceği için var olan kültürü destekleyecek ve sağlamlaştıracaktır.

Yeni Ufuklara Doğru – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

“Milliyetçi Hareket, Ülkücülüğü ve gerçekçiliği birlikte yoğurarak Yeni Ufuklara Doğru Türk Milleti’nin kanatlanışını öngörmektedir. Gayemiz, Türk Milletini insanca ve ilmi usullerle en kısa yoldan, kendi gücü ile ayakta durabilecek, kuvvetli, refahlı, mutlu, hak ve şereflerine sahip bir toplum haline getirmek ve modern milletlerin en ön safına geçirmektir.”

Ateş ve Güneş / Neden Platon Sanatçıları Dışladı? – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

1976 Romanes Konferansı’na dayandırdığı bu kitapta ünlü romancı ve filozof, Platon’un sanat üzerindeki görüşlerini tartışır ve ona karşı olan düşmanlığının nedenlerini sempati ile inceler. Platon’un sanata ve güzelliğe ilişkin teorilerinin ve onların metafiziksel zeminlerinin tutarlı ve bütünüyle tartışılmış bir tanımını sunar. Tartışma daha yaygın olarak sanatın toplumdaki yeri ile ilgilidir ve Kant, Tolstoy, Freud ve Kierkegaard dahil çok sayıda düşünürün görüşlerini kapsar.

Alımlama Göstergebilimi – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

Umberto Eco, yorumlama yöntemlerinin ulaştığı yeni aşamaları, yazar-metin-okur etkileşimini, gerçek anlam sorununu, anlamsal ve eleştirel okuma biçimlerini vb. Olduğu kadar, kendi bilimsel ve sanatsal serüvenini, felsefe ve estetikten göstergebilim ve romana geçiş sürecini, yaratıcı yazı-yaratıcı olmayan yazı üstüne düşündüklerini örneklerle açıklıyor bu metinlerde.

Mali Tablolar Analizi – Pdf Kitap indir Pdf Kitap Oku
Pdf E-Kitap / Aralık 31, 2017

Çalışma öncelikle mali tablolar analizi ders notu olarak düşünüldüğünden birtakım temel bilgiler yalın bir anlatımla ele alınmıştır. Bu amaçla ilk bölümde mali analizin önkoşulları ortaya konmuş, ikinci bölümde temel mali tablolar ve enflasyonun etkisi hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü ve dördüncü bölümde mali analiz tekniklerinin uygulanması ve ek mali tabloların hazırlanması örnekler ile açıklanmaya çalışılmıştır